BoryTucholskie.com

Jezioro Bobięcińskie

Jezioro Bobięcińskie Wielkie to jezioro rynnowe w północnej Polsce na Pojezierzu Bytowskim. Jest jeziorem typu lobeliowego. Jezioro Bobięcińskie Wielkie jest największym lobeliowym jeziorem w Polsce i jednym z największych w Europie.

Powierzchnia jeziora Bobięcińskie Wielkie wynosi 524,6 ha, jest ono położone na wysokości 177 m n.p.m. Największa głębokość wynosi 48 metrów, a linia brzegowa ok. 30 km. Jezioro charakteryzuje się bardzo rozwiniętą linią brzegową, z kilkoma wyspami (posiada 16 różnej wielkości wysp). Na jednej z nich, nazywanej niekiedy Buszowe Grądy, położonej w środkowej części jeziora, znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko IX-XII w. Woda jest niezwykle czysta.

Jezioro Bobięcińskie Wielki
Jezioro Bobięcińskie Wielki

Gospodarka rybacko – wędkarską – zobacz / e-zezwolenia wędkarskie