BoryTucholskie.com

Bez kategorii

Park Narodowy “Bory Tucholskie”

PARK NARODOWY “BORY TUCHOLSKIE” ul. Długa 23 89-606 Charzykowy Położenie, powierzchnia Park Narodowy “Bory Tucholskie” utworzono 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4613,05 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk. Park leży w północno-środkowej części kraju, w województwie pomorskim, powiat…