BoryTucholskie.com

Ciekawe miejsca

Ciekawe miejsca w Borach Tucholskich – warto zobaczyć.

Bory Tucholskie, to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce. Obejmują one ponad 250 tysięcy hektarów powierzchni leśnej. Rozległe lasy, malownicze jeziora, mnogość zwierząt, stwarzają idealne warunki dla osób, które oczekują wypoczynku w miejscu spokojnym i blisko natury.

Niewątpliwie największą zaletą Borów jest nieskazitelna natura, warto również wspomnieć o tym, że na terenie Rezerwatów znajdziemy takie gatunki roślin, które są uznawane za relikty, na przykład: zimoziół północny, wierzba lapońska, fiołek torfowy i inne. Ze zwierząt możemy wymienić chociażby jelenie, sarny, rysie, piżmaki, itd. Może to być więc okazja do tego, aby z bliska przyjrzeć się zwierzętom w ich naturalnym środowisku.

Najciekawszymi miejscami znajdującymi się na terenie Borów Tucholskich poza Rezerwatami Przyrody są: akwedukt w Fojutowie i kręgi kamienne w Odrach. Są one „DOWODEM” na to, jak wyglądała przeszłość Polski. Akwedukt jest największą budowlą tego typu w Polsce i nawiązuje do idei wodociągów rzymskich. Kręgi kamienne są pozostałością cmentarzyska powstałego prawdopodobnie między I i II wiekiem n. e. Znajdują się tam również kurhany, a w nich odkryto ponad 600 grobów. Obszar ten to nie tylko malownicze krajobrazy, ale również miejsca ciekawe pod względem historycznym i architektonicznym.

Każdy zakątek przepięknych Borów Tucholskich zasługuje na uwagę. Niespotykane krajobrazy, malownicze jeziora i lasy potrafią każdego zafascynować. Niemożliwe jest opisanie wszystkich tych pięknych miejsc, dlatego przedstawiamy tylko atrakcyjne punkty, których nie powinna omijać osoba zwiedzająca.

Akwedukt w Fojutowie

Akwedukt w Fojutowie można zaliczyć niewątpliwie do jednej z najciekawszych atrakcji Borów Tucholskich. Jednocześnie to najdłuższa i najmasywniejsza tego typu budowla w Polsce (75 m szerokości), która nawiązuje do idei rzymskich akweduktów. Różnica wysokości pomiędzy lustrami przecinających się rzek wynosi około 9m. Zbudowano go w 1848 r. z kamienia oraz ciętej cegły a w latach 70 przeprowadzono remont sklepienia ( wyłożono płytami żelbetonowymi ). Przez tunel przepływa Czerska Struga, natomiast przęsło łączy wody kanału Brdy, która nawadnia okoliczne zakątki. Akwedukt w Fojutowie znajduje się na trasie Tuchola-Czersk.

Kręgi Kamienne w Odrach

Kamienne Kręgi to największe w Polsce skupisko kamiennych kręgów, prawdopodobnie cmentarzysko Gotów z I i II w. n.e. Rezerwat położony jest po prawej stronie rzeki Wdy. Kręgi liczą od 15 do 33 m średnicy. W każdym kręgu jest od od 16 do 29 kamieni wystających z ziemi na 20 do 70 cm. Oprócz kręgów na terenie rezerwatu znajdują się także kurhany . W kręgach i kurhanach odkryto ponad 600 grobów. Od 15 września 1958 teren ten stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody . Stworzono go nie tylko dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów (zwykle obserwowanych wyłącznie na terenach wysokogórskich), które odkryto na 300 głazach.

Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie

Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie” im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce i drugi pod tym względem w Europie. Rezerwat przyrody (85,73 ha) nad jeziorem Mukrz o powierzchni 43,3 ha, stanowiący największe w Polsce naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata L.), objęte ochroną od 1827 r. Wśród drzewostanów mieszanych (sosna, dąb, lipa, klon, brzoza, jesion, olcha) rośnie tu na piaszczystych glebach ok. 4 tys. kilkusetletnich okazów. W latach 1926 – 1935 w “świętym Gaju” przebywał często L. Wyczółkowski rysując kredą litograficzną ponad 100 portretów sędziwych cisów (m.in. “Chrobrego” o średnicy 2,5 m) i sosen.

Mylof

Mylof to wieś położona niedaleko Rytla w powiecie chojnickim (położona 22 km na zachód od Czerska, 7 km od Rytla). Istnieje tu zapora spiętrzająca wody Brdy z przepustem wodnym w postaci schodków (spadek wody 12 m, prędkość 22 m/s) obok zapory znajduje się elektrownia wodna. Poza tym mieści się tu największy zakład hodowli pstrąga tęczowego, a także punkt jednego z etapów spływów kajakowych Brdą.