BoryTucholskie.com

Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie

Rezerwat przyrody Cisy Staropolskie

Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie” im. Leona Wyczółkowskiego jest najstarszym rezerwatem w Polsce i drugi pod tym względem w Europie. Rezerwat przyrody (85,73 ha) nad jeziorem Mukrz o powierzchni 43,3 ha, stanowiący największe w Polsce naturalne stanowisko cisa (Taxus baccata L.), objęte ochroną od 1827 r. Wśród drzewostanów mieszanych (sosna, dąb, lipa, klon, brzoza, jesion, olcha) rośnie tu na piaszczystych glebach ok. 4 tys. kilkusetletnich okazów. W latach 1926 – 1935 w “świętym Gaju” przebywał często L. Wyczółkowski rysując kredą litograficzną ponad 100 portretów sędziwych cisów (m.in. “Chrobrego” o średnicy 2,5 m) i sosen.