BoryTucholskie.com

Brusy

Brusy – jest to miasto położone na trasie Chojnice-Kościerzyna, po raz pierwszy nazwa pojawiła się w dokumentach w roku 1324, najprawdopodobniej już wcześniej były centralnym grodem ziemi zaborskiej. Po wykupieniu przez Krzyżaków pobliskich Kosobud i przeniesieniu tam na 400 lat siedziby administratora ziemi zaborskiej, Brusy stały się miejscowością podlegającą Kosobudom; pomimo tego były nadal największym ośrodkiem handlowym na Zaborach. Na druga połowę XIX wieku przypada dynamiczny rozwój wsi związany z wybudowaniem drogi Kościerzyna – Chojnice, a później kolei łączącej te miejscowości. Centrum miasta (prawa miejskie od 1988 roku) z secesyjnymi budynkami i dużym murowanym kościołem pochodzi z tego okresu.

Warto zobaczyć:

Kościół pw. Wszystkich Świętych